• Anasayfa
  • |
  • Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Hk.

Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Hk.

Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No.6910) 2/3/2017 tarihinde kabul edilmiş olup, 25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.                              

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

             Saygılarımızla,

            Murat TUNCER

            Genel Sekreter

EKLER

Ek: Kanun (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)- Sn. Sefer KALKAVAN                        
- Türk Armatörler Birliği  TOBB DTO'ları Konsey Başkanı
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.- Meclis Başkanlık Divanı
-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği- Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
-Meslek Komitesi Başkanları- Sn. Erol YÜCEL
-Tüm Meslek Grupları Üyeleri  TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri-  WISTA Türkiye Derneği
- GESAD
- GİSBİR
- KOSTBİR
- YAGESAD
- UND
-TÜRK LOYDU
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
-  S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
-  UTİKAD
-  KOSDER
-  ROFED
-  Gemi Sahibi Firmalar

238_1178_Sayi_1178_Sirku_238.pdf