• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesislerinde Gemiden Gemiye Tehlikeli Dökme Sıvı Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları Hakkında Yönerge

Kıyı Tesislerinde Gemiden Gemiye Tehlikeli Dökme Sıvı Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları Hakkında Yönerge

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 04.08.2023 tarih ve E-19463099-130.99-1313273 sayılı yazısında; 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi “(Ek:RG-7/4/2022-31802-CK-98/7 md.) Denizyoluyla yapılan tehlikeli yük dahil her türlü yük taşımacılığı faaliyetinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılmasını temin etmek ve yükleme emniyetini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemek, kıyı tesisleri dahil bu alanda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları yetkilendirmek ve denetlemek, deniz ticaretinin gerektirdiği gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,” hükmünün amir olup, bu hükmün uygulanması görevinin Genel Müdürlüklerine verildiği bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, gümrük gözetimi ve denetiminde olan ve şamandıralar hariç olmak üzere iskelelere, rıhtımlara veya dolfenlere yanaşmış tankerler arasında transit nitelikteki yük olarak taşınan tehlikeli sıvı dökme eşyanın emniyetli bir şekilde transfer edilmesine yönelik hazırlanan ve 03.08.2023 tarihli ve E.1286834 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile yürürlüğe giren “Kıyı Tesislerinde Gemiden Gemiye Tehlikeli Dökme Sıvı Yük Transferine (STS) Yönelik Emniyet Şartları Hakkında Yönerge”nin yazıları ekinde yer almakta olup konu ile ilgili sektöre gerekli duyuruların yapılması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

541_1919_1919_541_k_y_tesislerinde_gemiden_gemiye_tehlikeli_d_kme_s_v_y_k_transferine_sts_y_nelik_emniyet_artlar_hakk_nda_y_nerge.pdf