• Anasayfa
  • |
  • Kızıldeniz,Aden Körfezi ve Bab-el-Mandeb Boğazı ile İlgili Güvenlik Uyarıları Hk.

Kızıldeniz,Aden Körfezi ve Bab-el-Mandeb Boğazı ile İlgili Güvenlik Uyarıları Hk.

İlgi: 12.10.2016 tarih ve bila sayılı Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) bildirisi.

             

İlgi yazı ile, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin 07.10.2016 tarihinde Denizcilere İlanlar altında yayımladığı ve son dönemde artış gösteren, Kızıldeniz ve Aden Körfezi bölgelerindeki terörist faaliyetlere karşı  güvenlik duyurusu çevirisi EK'te sunulmuştur.

  Bilgilerinize arz ve rica ederiz.    

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                       Genel Sekreter V.

EKLER:

EK: 12.10.2016 BIMCO bildirisi ve çevirisi (2 sayfa)                                                         

 

DAĞITIM

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web sayfasında)                                      - T.C. UDHB, Deniz Ticareti Genel 

-Türk Armatörler Birliği                                                          Müdürlüğü         

 -S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                     - YK Başkan ve Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                           

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28                        

   29,30 Meslek  Grupları                                                    

- UND

- KOSDER

- ROFED       

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.          

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- TAİS

- Tüm Gemi Sahibi Firmalar  

682_3843_Sayi_3843_Sirku_682.pdf