• Anasayfa
  • |
  • KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmeler

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmeler

"KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3836)" 20.04.2021 tarih ve 31460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler konusunda, denizcilik sektörüne ilişkin branşlardan;

- Dalgıçlık eğitimi  ile eğlence ve spor amaçlı dalgıçlık hizmetleri,

- Spor ve Eğlence Amaçlı Balıkçılık Alanlarının İşletilmesi ve Balıkçılık Rehberliği,

kapsam dahiline alınmıştır.

Söz konusu Karar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümünde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

418_1237_kosgeb_taraf_ndan_verilecek_hizmetler_ve_desteklerden_yararlanacak_i_letmeler.pdf