• Anasayfa
  • |
  • LTP Sistemi İle Yapılan Ordino ve Liman Çıkış Belgesi Bildirimleri ve Başvuruları Hk

LTP Sistemi İle Yapılan Ordino ve Liman Çıkış Belgesi Bildirimleri ve Başvuruları Hk

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı'nın 23.06.2020 tarih ve E-755 sayılı yazısında ; Malumları olduğu üzere limanlarımıza uğrak yapan deniz araçlarının Ordino ve Liman Çıkış Belgesi bildirimleri, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş olan gemi acentelerince Liman Tek Pencere Sistemi (LTPS) üzerinden yapıldığı, bahse konu sistemin uzun süredir aktif olmasına rağmen halihazırda kullanıcılar tarafından söz konusu sisteme eksik, hatalı veri bildirimleri ve belge yüklemeleri yapıldığı, Başkanlıklarınca Liman Çıkış Belgesi ve Ordino onayı öncesinde belirlendiği, son zamanlarda bu tür aksaklıkların ve özensiz veri girişlerinin arttığının tespit edildiği, yaşanan bu aksaklıkların kontrol neticesinde başvuru iptali ve düzeltme gibi süreçleri uzattığı, dolayısıyla iş ve zaman kayıplarına neden olmakta olduğu, 

Bu itibarla, Başkanlıklarınca LTPS üzerinde yapılan kontrollerde hatalı ve eksik bildirimlerin tespiti sonrasında bu tür yanlış/hatalı girişlerin devam etmesi halinde ilgilileri hakkında Limanlar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım kararı uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                            

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                           

 

745_1755_ltp_sistemi_ile_yap_lan_ordino_ve_liman_k_belgesi_bildirimleri_ve_ba.pdf