• Anasayfa
  • |
  • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Kararı Hk.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Kararı Hk.

"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)" 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu değişiklik Kararı ile;

2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara Geçici Madde-9 ilave edilerek, 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Ek II Sayılı Çizelgenin B) Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 25 inci sırasında yer alan Geceleme Hizmetlerinde (Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri vb.) KDV oranının % 1 olarak uygulanacağı belirtilmektedir.

Resmî Gazete'de yayımlanan bahse konu Karar Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

453_1318_mal_ve_hizmetlere_uygulanacak_katma_de_er_vergisi_karar_hk.pdf