• Anasayfa
  • |
  • MLC 2006 Kapsamında Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) Hk.

MLC 2006 Kapsamında Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) Hk.

İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

        Müdürlüğü'nün 24.05.2016 tarihli E.38530 sayılı yazısı.

           

Liman Başkanlıkları, Odamız ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına gönderilen İlgi yazı ile;

 

- Bölgesel liman kontrolü (PSC) memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) düzenlendiği ve bu kapsamda         1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumunda (Paris MoU), Deniz İş Sözleşmesi (MLC 2006) kapsamında denetim kampanyası gerçekleştirileceği,

 

- Bu bağlamda, Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personelinin            1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında Paris MoU' da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen; 1 Haziran – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından MLC 2006 konulu Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası uygulanacağı,

 

- Bu kapsamda, Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılan belgelendirme, ön sörvey ve programdışı denetimlerde, bir sureti Ek' te sunulan kontrol listesinin de doldurulacağı ve bahse konu kontrol listesinin, Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) – Doküman – CIC – Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği,

 

-Denetimlerin yinelenmesinin önlenmesini teminen, denetim raporunun bir suretinin gerektiğinde yetkilendirilmiş kuruluşa ibraz edilmesi için gemiye bırakılacağı ve ayrıca, alınan kontrol listesine ESS üzerinden de erişim sağlanabileceği,

 

- Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere gerçekleştirilecek ilk sörveyde / auditte daha önce Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) tarafından bahse konu denetim gerçekleştirilmemiş ise Ek'te sureti sunulan kontrol listesine göre denetim gerçekleştirilmesi, denetim raporunun gerektiğinde Liman Başkanlıklarına ibraz edilmesi için gemiye bırakılması ve denetim raporlarının analiz edilmesini teminen, denetim raporlarının her ayın sonunda UDHB' ye (psc@udhb.gov.tr) gönderilmesi gerektiği,

 

Bu itibarla, konunun önemine binaen UDHB ve Yetkili Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıdığı belirtilerek, Odamız aracılığıyla konunun sektöre duyurulması istenmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                              Saygılarımızla,

 

                                                                                                              Murat TUNCER 

                                                                                                              Genel Sekreter

EKLER:

EK: İlgi Yazı ve Kontrol Listesi (3 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                 Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB)                                                     - Sn. Sefer KALKAVAN 

-Türk Armatörler Birliği                                                         TOBB DTO'ları Konsey Başkanı                                                                                            

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                    - Meclis Başkanlık Divanı                

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- UND                                                                                   -Sn. Erol YÜCEL

- TÜRKLİM                                                                          TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- KOSDER                                                                           - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- ROFED       

- TÜRK LOYDU

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.          

- İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanları                                                            

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

- 35 ve 44   No'lu Meslek  Grupları Üyeleri                       

422_2213_Sayi_2213_Sirku_422.pdf