• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Mahallesinde, Yalıçiftliği Turizm Merkezi Tavşanburnu Mevkii, 1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Mahallesinde, Yalıçiftliği Turizm Merkezi Tavşanburnu Mevkii, 1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Sayın Üyemiz,

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Resmî internet sayfasında (http://mugla.csb.gov.tr) 19 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan duyuruda; 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Mahallesinde, Yalıçiftliği Turizm Merkezi Tavşanburnu Mevkii, 1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile "Turizm Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli III. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 05.10.2023 tarihli ve 7579795 Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmektedir. 

Söz Konusu Çevre Düzeni Plan Değişikliğine, http://mugla.csb.gov.tr internet adresi Duyurular Bölümünden ulaşılmaktadır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

719_2498_mu_la_ili_bodrum_il_esi_k_z_la_a_mahallesinde_yal_iftli_i_turizm_merkezi_tav_anburnu_mevkii_1_25000_l_ekli_ilave_revizyo.pdf