• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli, Datça İlçesi, Kargı Mevkii, Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliği

Muğla İli, Datça İlçesi, Kargı Mevkii, Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliği

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün resmî internet sayfasında (https://mugla.csb.gov.tr/duyurular) 13.12.2023 tarihinde yayınlanan duyuruda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Bakanlık Makamının 28/09/2023 tarihli ve 7520718 sayılı Olur'u ile 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanan  "Muğla İli, Datça İlçesi, Kargı Mevkii, Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu Askı İtirazlarının Değerlendirilmesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin" 13.12.2023 tarihinde Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilan panosunda ve internet sayfasında eş zamanlı olarak 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

848_2909_mu_la_ili_dat_a_il_esi_karg_mevkii_koruma_ama_l_naz_m_ve_uygulama_imar_plan_revizyonu_de_i_ikli_i.pdf