• Anasayfa
  • |
  • Olağanüstü Hal (OHAL) Uygulamaları Hk.

Olağanüstü Hal (OHAL) Uygulamaları Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 16.02.2023 tarihli ve 983967 sayılı yazıda Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler dolayısıyla, 08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden, söz konusu deprem bölgesinde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) 08.02.2023 tarihi 01:00'dan itibaren üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği ve bu itibarla OHAL kapsamında olmak üzere;

* Liman Tesisi Güvenlik Planı (LTGP)'nın ve Liman Tesisi Güvenlik Sertifikası (LTGS)'nın yenilenmesine yönelik olarak Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi (LTGD)'nin hazırlanması,

* LTGP yıllık periyodik denetimleri,

* LTGP/LTGD Revizyonları,

* Liman Tesisi Güvenlik/İletişim Sorumlusu atama ve değişiklikleri,

* LTGP uygulamaları kapsamındaki talim ve tatbikatlar,

* Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi,

* Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi,

* Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi,

* Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi,

* IMDG Kod Eğitimi Yetki Belgesi ve IMDG Kod/CTU Kod Eğitici Belgesi,

* İdari Liman seferi & 100 mille sınırlı liman seferi olarak Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) düzenlenmiş gemilerin DEB ile Ulusal Yükleme Sınırı Belgesi,

* Su Aracı Uygunluk Belgesi,

* İç Suya Elverişlilik Belgesi,

* OHAL Bölgesindeki ilgili limanlar ile KKTC arasında sefer yapan Yolcu / Ro-Ro Yolcu gemilerinin Denize Elverişlilik Belgesi ile diğer belgeleri,

* Kamera ile Sualtı Sörveyi Yapma Yetki Belgesi,

* Saç Kalınlık Ölçüm Yetki Belgesi,

* Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesi,

* Gemi Acenteliği Yetki Belgesi,

* Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı,

*  "Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge" kapsamında düzenlenen tatbikat, eğitim ve sertifikalandırma,

* İdarece yetkilendirilmiş denizcilik eğitimi veren kurumların periyodik denetimleri,

hususlarına yönelik olarak OHAL Bölgesindeki Liman Başkanlıklarında yapılacak belgelendirme dahil iş ve işlemlerin 08 Mayıs 2023 tarihi 01:00'a kadar muaf tutulabileceği ve belgeye dayalı yapılan işlemlerde belge süresi bitmiş olsa dahi OHAL süresi boyunca bu belgelerin geçerli sayılacağı belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

137_557_557_eimza.pdf