• Anasayfa
  • |
  • OSB'nde Yer Alan Parsellerin Tahsisi Hakkındaki Kararda Değişiklik

OSB'nde Yer Alan Parsellerin Tahsisi Hakkındaki Kararda Değişiklik

02 Haziran 2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete'de 4051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  "Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlanmıştır.

Bahse konu karar ile 14/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde bazı düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeleri gösteren Resmi Gazete yazımız ekinde sunulmakta olup üyelerimizi ilgilendiren hususlardan özetle; organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis süresinin 31/12/2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

İlgili Karar duyurusu Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat Duyurular, Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

558_1576_osb_nde_yer_alan_parsellerin_tahsisi_hakk_ndaki_kararda_de_i_iklik.pdf