• Anasayfa
  • |
  • Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

Sayın Üyemiz,

İlgi: Petrol Ofisi A.Ş.'nin 28.06.2018 tarihli yazısı.

İlgi yazı ile;

- Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO'nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın PO'nun belirleyeceği müşterilere taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işinin işbu şartnamede belirtilen periyodlarda deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Barge Mukavelesi şartları dahilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin "Kapalı Teklif Alma Usulü" ile kiralanacağı,

 

- Bahse konu tankerlerin 750-1250 DWT civarında kapasiteli tankerler olacağı,

 

- Teklif mektuplarının 12.07.2018 günü saat 13.00'a kadar PO'nun Petrol Ofisi A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi 33/37 Maslak 34398 İstanbul, adresinde bulunacak şekilde posta ile taahhütlü olarak gönderileceği veya imza mukabili teslim edileceği,

 

- Teknik, İhale ve Ticari konulardaki sorularınızın, ekte iletişim bilgileri yer alan kişilerden temin edilebileceği,

hususları belirtilmektedir.

 
Konu ihale ilanına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Saygılarımızla,
                                                                                                                      
Ek 1: İlan Metni (3 Sayfa)
Ek 2: İlan Metni Ekleri (169 Sayfa – Web'te)                                                                                                    
                                                                                                                       Murat TUNCER
                                                                                                                        Genel Sekreter
DAĞITIM:
GEREĞİ:                                                                    BİLGİ:                                                           
- Tüm Üyelerimize ( WEB sayfası )                                - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri      
- Türk Armatörler Birliği                                                - 13, 27 ve 28 No'lu Meslek Komite Başkanları
- S/S Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                     
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- TAİS
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği                                                                      
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop
- 13, 27, 28, No.lu Meslek Grubu Üyeleri

- Tüm Tanker Sahibi Firmalar                                       


382_2594_2594-382.pdf 382_2594_Ekler-169sf.rar