• Anasayfa
  • |
  • Petrol Ofisi A.Ş. – Gemi Kiralama İhale Daveti Hk.

Petrol Ofisi A.Ş. – Gemi Kiralama İhale Daveti Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Petrol Ofisi A.Ş.’nin 03.04.2019 tarihli yazısı yazı ile;

- Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO terminallerine 01-05 Mayıs 2019 – 01-15 Kasım 2019 tarihleri arasını kapsayan, 6 aylık taşıma döneminde ve kullanma opsiyonu POAŞ’ta olmak üzere ek 3+3 aylık uzatma süresi ile beyaz petrol ürünü ikmal ihtiyaçlarının deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Mukavelesi ve PO Deniz Tankeri Yükleme ve Tahliye Standardı şartları dahilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin “online teklif verme usulü” ile kiralanacağı,

- Teklif vermek için öncelikle yazıları ekinde bulunan linkten üyelik işlemlerinin yapılması gerektiği,

- İhale ve Tekliflerin portal üzerinden yayınlanmakta olup, ihaleyi görmek ve teklif vermek için öncelikle Nihal Cansu Akbaba ile görüşülerek, tedarikçi kaydının tamamlanması gerektiği,

- Bahse konu tankerlerin 10.000-30.000 ton sg: 0,825 motorin taşıma kapasiteli, beyaz petrol ürünü taşıması yapacak (kimyasal + petrol ürünü) notasyonundaki tankerler olacağı,

- Tekliflerin en geç 10.04.2019 günü saat 17.00’a kadar iletilmesi gerektiği, belirtilen tarih ve saatten sonra gelen tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı,

hususları bildirilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada “Genel”, “Ticari” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.                                                                                                                                                                                                                                                  Saygılarımla,

 

 

 

İsmet SALİHOĞLU

    Genel Sekreter

  Ek 1: İlan Metni (3 Sayfa)

Ek 2: İlan Metni Ekleri (72 Sayfa – Web’te)                                                                                       

230_1273_Ekler_72sf.rar 230_1273_1273_230.pdf