• Anasayfa
  • |
  • Petrol Ofisi A.Ş. – Paketli Madeni Yağ Taşıma İhalesi

Petrol Ofisi A.Ş. – Paketli Madeni Yağ Taşıma İhalesi

Sayın Üyemiz,  

İlgi: Petrol Ofisi A.Ş.’nin 30.01.2019 tarihli yazısı. 

İlgi yazı ile; 

 

Petrol Ofisi A.Ş. olarak “Paketli Madeni Yağ Taşıma İhalesi” açıldığı, teklif vermek için öncelikle Nihal Cansu AKBABA (     nakbaba@petrolofisi.com.tr ) adına mail atılması gerektiği, tedarikçi kaydının tamamlanması ve tekliflerin en geç 15.02.2019 saat 09.00’a kadar iletilmesi gerektiği,

  - Portal üzerinden gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacağı ve portal üzerinden eklenmesi gereken evrakların,

1.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Sicil Belgesi

2. İmza Sirküleri

3. İmza sirkülerinde belirtilen yetkililerce imzalanmış ve kaşelenmiş sözleşme ve ekleri

5. Fiyat teklifi –, kaşelenmiş diğer tüm dokümanlar

6. SGK ve Vergi Borcu yoktur yazıları şeklinde olduğu, 

- Uygun bulunan teklif sahibinin sözleşme yapılmak üzere davet edilecek ve şartnamede belirtildiği şekilde Kati Teminat Mektubunu ibrazı ile ekli sözleşme ve ekleri imzalanacağı,  

- İhale ve Ticari konulardaki sorularınız için +90 216 275 3594 numaralı telefondan Nihal Cansu AKBABA (nakbaba@petrolofisi.com.tr), teknik konulardaki sorularınız için +90 216 275 3428 numaralı telefondan Nail KOZLU  (nkozlu@petrolofisi.com.tr ) ile irtibata geçilebileceği, hususları bildirilmektedir. 

Konu ihale ilanına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada “Genel”, “Ticari” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                                                                                                                                                                    Saygılarımızla,

                                                                                                             

    EK: İlgi yazı ve ekleri (23 Sayfa)

Murat TUNCER

                                                                                                                               Genel Sekreter

75_445_445_75.pdf