• Anasayfa
  • |
  • Petrol Piyasası Kanunlarında 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğler Hk.

Petrol Piyasası Kanunlarında 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğler Hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca "5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ" ve "5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ" 27 Aralık 2023 Tarihli ve 32412 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Konu Tebliğ'lerde yer alan uygulanacak idari para cezaları yazımız ekinde yer almakta olup, Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

869_2955_2955_869_petrol_piyasas_kanunlar_nda_2024_y_l_nda_uygulanacak_idari_para_cezalar_hakk_nda_tebli_ler_hk_.pdf