SAĞLIK DENETİM FORMU HK.

Sayın Üyemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü' nün 10.01.2001 Tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.01 - 71 sayılı Odamıza muhatap yazılarında;   1- 03.03.1996 tarih ve 22569 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunun Uygulama Yönetmeliği EK 6' a göre Sağlık Denetim formunda belirtildiği üzere hava muhalefeti, teknik imkansızlık, özel durumlar gibi hallerde deniz üzerinde sağlık denetimi yapılamadığı zamanlarda söz konusu formun Çanakkale Bogaz geçişinde ( 0286 ) 212 50 61 numaralı, İstanbul Boğaz geçişinde ( 0212 ) 271 72 38 numaralı fakslara çekilmesinin zorunlu tutulmuş olduğu ifade edildiği, 2- Ancak; sağlık merkezleri ile yapılan görüşmelerde pratikanın sayılan nedenlerle kapatılması halinde transit geçilen gemilerin bu işlemi gerçekleştirmediğinin tespit edildiği, buna göre yazıları ekinde, gönderilen Sağlık Denetim Formunun bahse konu hallerde gemi yetkililerince doldurulup, imzalandıktan sonra ilgili birimlerine fakslanması, gemilerde faks bulunmadığı durumlarda bu durumu belirten bir dilekçe ile gemi acentesinin  gemi ile irtibat sağlayarak Sağlık Denetim Formunun ilgili bölümlerini doldurup acenta yetkilisinin imzası ile yukarıda belirtilen fakslara gönderilmesini, aksi halde söz konusu gemilere cezai tatbikat yapılabileceği, 3- Ancak kontroller neticesinde Sağlık Denetim Formunun gemi yetkililerince düzenli şekilde ilgili birimlerine gönderilmediğinin tespit edildiği, belirtilmektedir.   Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.   Bilgilerinize rica ederiz.   NOT: İsteyen firmalar Odamıza müracat ederek Sağlık Denetim Formunu   (Hasan TOK) ' dan temin edebilirler. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter