Seyir Uyarısı Hk.

Sayın Üyemiz,

            Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı'nın 03.03.2017 tarih ve E.413 sayılı yazısı ile;

- IHI Infrastructure Systems Co.Ltd.'nin 03.03.2017 tarihli ve bila sayılı yazısından bahisle; Osmangazi Köprüsü üst yapı deniz işlerinin bitmesine istinaden Kuzey kule ve Güney kule açığındaki Kuzey Kırmızı ve Güney Yeşil 1'er adet şamandıranın kaldırıldığı,

            - Konu ile ilgili olarak, 01.09.2015 tarihli İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Uygulama Talimatı'nın 16. Maddesi gereğince, " Yerel trafik dahil olmak üzere hiçbir gemi köprü ayaklarına 100 metreden daha fazla yaklaşmayacaktır" hükmüne amir olduğu,

- Bu kapsamda; deniz, can, mal ve çevre emniyetini teminen bölgede seyir yapan gemilerin, Osmangazi Köprüsünün Güney ayağı tarafında aşağıda belirtilen koordinatların Güneyine geçmemesi, köprünün Kuzey ayağı tarafında ise Trafik Ayrım Düzeni sınırları dışına çıkmadan seyir yapılması, istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                    Saygılarımızla

                                                                                                                                    

     

                                                                                                                                    İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                     Genel Sekreter V.

1. Mevkii Koordinatları: 40° 44'.66 K - 029° 30'.00 D

2. Mevkii Koordinatları: 40° 44'.92 K - 029° 30'.91 D

3. Mevkii Koordinatları: 40° 44'.80 K - 029° 31'.70 D

 

EK: İlgi Yazı Örneği/ Web Sayfası (3 Sayfa)

DAĞITIM:  

GEREĞİ:                                                                             BİLGİ:                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                             - ROFED                 

- Türk Armatörler Birliği                                                 - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                                                                                  

- TAİS                                                                              - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği                                                                                                                                              

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                       - S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.                  

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                    - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.                 

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                       - Setur Kalamış Marina                 

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                 - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.                                             

- KOGAD                                                                       - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- İDO A.Ş.                                                                      - S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

- UND                                                                               Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği                                  - Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.  

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.  

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği                                               

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği                                                           

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

177_855_EK-177.pdf