• Anasayfa
  • |
  • Seyir Yardımcıları Hizmeti

Seyir Yardımcıları Hizmeti

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı'ndan alınan ve Ek'te yer alan 07.06.2024 tarihli 283054 sayılı yazı ile Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan ve teknik nedenlerle faaliyet dışı kalan seyir yardımcılarının Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca duyurularının yapıldığı ve tesis bilgilerinin ilgi yazı ekinde sunulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

426_1399_1399_eimza.pdf