• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Tarım ve Orman Bakanlığından, “Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11 Şubat 2023 tarih ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,    

Su ürünleri avcılığı veya yetiştiriciliği yapılan kaynaktaki su miktarının, üretim veya avcılık yapılamayacak kadar azaldığı veya tamamen kuruduğu hallerde kiracının talep etmesi durumunda, kiralamayı yapan il müdürlüğünce Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak valinin onayı ile bir tespit komisyonunun kurulup, bu komisyon; kaynağın bulunduğu yerdeki il müdürlüğünün koordinasyonunda, biri su ürünleri mühendisi olmak üzere il müdürlüğünden iki üye, DSİ bölge müdürlüğünden bir üyenin katılımıyla üç kişiden teşekkül edip, tespit komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılarak teknik rapor hazırlanacağı, hazırlanan teknik raporda su miktarındaki azalma veya kurumaya dair tespitin yer alması durumunda, istihsal faaliyetine ara verildiği tarih ile tekrar istihsal faaliyetinin başladığı tarih arasındaki işlemiş kira bedelinin kiracıdan alınmamasına valilik tarafından karar verilip, su miktarındaki azalma veya tamamen kurumanın teknik rapor ile tespit edilmesinden sonra kiracının talebi ile sözleşme tazminat ödenmeden karşılıklı feshedilip, su miktarının azalmasına bağlı olarak üretim miktarındaki dalgalanma nedeniyle kira bedelinde değişiklik yapılmayacağı bildirilmektedir.       

Söz konusu Yönetmeliğe Odamızın web sayfasından (https://www.denizticaretodasi.org.tr/) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.        

Bilgilerinize arz/rica ederim.

116_512_su_r_nleri_retiminde_kiralama_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_hk.pdf