• Anasayfa
  • |
  • Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) Hk.

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) Hk.

Sayın Üyemiz;

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) Genelgesi 4.05.2023 tarih ve 32180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Genelge’de; Dünyanın hemen her bölgesinde su kaynakları ve tatlı su ekosistemleri küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilendiği gerekçesiyle,

Ülkemizde kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması ve su verimliliğini arttıracak bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023 - 2033) hazırlandığı, Mezkûr Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile buna dayanılarak hazırlanan rehber dokümanlar Tarım ve Orman Bakanlığının resmî internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Genelge’ye Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

353_1259_su_verimlili_i_strateji_belgesi_ve_eylem_plan_2023_2033_hk.pdf