• Anasayfa
  • |
  • Taşkın Kanunu Taslağı Hk

Taşkın Kanunu Taslağı Hk

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettiği yazıya istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen 23.05.2024 tarih ve 5181 sayılı yazıda; ‘'Taşkın Kanunu'' Taslağı hazırlandığı ve görüşlere açıldığı belirtilerek Taslağa ilişkin Odamız görüşlerinin en geç 07.06.2024 tarihine kadar birliklerine gönderilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda, Ek-2'de sunulan Genel Gerekçe ve Ek-3'de sunulan Madde Gerekçeleri göz önünde bulundurularak, Ek-1'de yer alan Taşkın Kanunu Teklifi Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerinizin, Ek-4'te sunulan "Görüş Bildirme Formu"na doldurularak 31.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar kyb@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

390_1247_ta_k_n_kanunu_tasla_hk.pdf