• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hk.

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hk.

Sayın Üyemiz;

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Asfalt ürünleri" ibaresi "Bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri" şeklinde değiştirilmiş olup bu değişiklikle, bitkisel yağlar ve asfalt ürünleri hariç olmak üzere IBC Kod Bölüm 17'de bulunan tablonun "zararlılar (hazards)" başlıklı "d" sütununda "emniyet (safety)-S" ibaresi bulunan zararlı tehlikeli sıvı dökme yüklerin, kıyı tesislerinde supalan olarak elleçlenemeyeceği; bu yüklerin, ancak boru hatları vasıtasıyla gemilerden tesiste bulunan tanklara tahliye edilerek ve bu tanklardan da kara tankerlerine dolum yapılarak elleçlenebileceği ve kara tankerlerinden gemilere yüklemelerde de aynı kuralın geçerli olduğu ifade edilmektedir.

 

Bahse konu Yönetmelik Odamız Web Sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_3732_eimza.pdf