• Anasayfa
  • |
  • Tesadüfi Avlanan Deniz Kaplumbağalarını Güvenli Taşıma ve Serbest Bırakma Uygulamaları (ICCAT 2022-12 Tavsiye Kararları) Hk.

Tesadüfi Avlanan Deniz Kaplumbağalarını Güvenli Taşıma ve Serbest Bırakma Uygulamaları (ICCAT 2022-12 Tavsiye Kararları) Hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden 14.02.2023 tarih ve 8854590 sayılı Odamıza iletilen yazıda,          

Üyesi olduğumuz Uluslararası Atlantik ton Balıklarını Koruma Komisyonu’nun (ICCAT) 2022 yılı toplantısında kabul edilen Deniz Kaplumbağalarının Tesadüfi Avcılığına Yönelik Tavsiye Kararları (Tavsiye Kararları 2022-12) üye ülkelere bildirildiği ve ülkemizde deniz kaplumbağalarının tesadüfi avlanması durumunda yapılacak iş ve işlemleri belirten "Deniz Kaplumbağaları için Güvenli Taşıma ve Serbest Bırakma Uygulamaları" belirtilmiş olup, söz konusu tedbirlere riayet edilerek gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ayrıca  kontrol  ve  denetimlerde  bu esasların göz önünde bulundurulması istenmektedir.            

Söz konusu Duyuruya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümünden ulaşılabilmektedir.            

Bilgilerinize arz/rica ederim.

127_531_tesad_fi_avlanan_deniz_kaplumba_alar_n_g_venli_ta_ma_ve_serbest_b_rakma_uygulamalar_ccat_2022_12_tavsiye_kararlar_hk.pdf