• Anasayfa
  • |
  • Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 04.09.2023 tarih ve 9483 sayılı yazıda özetle;

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2023/2"nin 15.08.2023 tarihinde Bakanlığın web sayfasında Duyurular Bölümünde https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/117284,sartname20232pdf.pdf?0 yayınlandığı belirtilmekte olup, başvuruların 15 Eylül 2023 tarihinde sona ereceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

610_2161_turizm_yat_r_mc_lar_na_kamu_ta_nmaz_tahsis_artnamesi_2023_2.pdf