• Anasayfa
  • |
  • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik-

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik-

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22.02.2023 tarih ve 32112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğinde, Süre Uzatım İşlemi ve Satış Belgelerinin Geçerliliğini düzenleyen (14)'üncü maddesinin, (7)'nci fıkrası;

"Birinci fıkrada hüküm altına alınan süre uzatım işlemi süresinin mücbir sebep hallerinde ertelenmesine ve/veya ek süre verilmesine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir." şeklinde düzenlenmiştir.

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

162_687_t_t_n_mamulleri_ve_alkoll_i_kilerin_sat_na_ve_sunumuna_ili_kin_usul_ve_esaslar_hakk_nda_y_netmelikte_de_i_iklik.pdf