• Anasayfa
  • |
  • Ukrayna / Mayın Temizleme Faaliyeti

Ukrayna / Mayın Temizleme Faaliyeti

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan ve ekte sunulan 26.07.2023 tarih ve E-34221550-720-8063 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 24.07.2023 tarih ve 87447827 sayılı yazısına atfen; Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarında faydalanmak üzere ülkemizde "mayın temizleme teçhizatı üreten ve satışı yapan firmaların" unvan, ürün ve iletişim bilgilerini içeren bir listeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, konunun Üyelerimize duyurulmasını ve ilgilenen firmaların bilgilerini TOBB'a (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr ) iletmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

532_1909_1909_eimza.pdf