• Anasayfa
  • |
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:554)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:554)

Yeniden değerleme oranı "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz Konusu Tebliğ'de özetle;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtilerek,

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

791_2737_vergi_usul_kanunu_genel_tebli_i_s_ra_no_554_.pdf