• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Bayraklı Ticari Yatlara İlişkin Seyir İzin Belgesi (SİB) Uygulaması Hk.

Yabancı Bayraklı Ticari Yatlara İlişkin Seyir İzin Belgesi (SİB) Uygulaması Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 16.11.2023 tarih ve 1503949 sayılı yazıda özetle;

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun  29  uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 42/A maddesi hükümlerine göre boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların faaliyet ve seyir izinlerine ilişkin tüm limanlarımızda yeknesaklık sağlanmasına esas olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığından da alınan görüş çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde "Yabancı Bayraklı Ticari Yatlara İlişkin Seyir İzin Belgesi (SİB) Uygulamasına" ilişkin olarak;

1-Boyu 39 Metrenin Üzerinde Olan Yabancı Bayraklı Ticari Yatlarda;

a)Kültür ve Turizm Bakanlığından FAALİYET İZİN BELGESİalarak yurda girişlerin yapılacağı ve SİB düzenlenerek kabotajda ticari seyir yapabileceği, (Boyu 39,00 metre olan yabancı bayraklı ticari yatlar faaliyet izni kapsamında değerlendirilmez.)

b)Yolculu veya yolcusuz gelip FAALİYET İZİN BELGESİ almadan giriş yapamayacağı ve faaliyet izni olmadan yolcu alamayacağı,

c) Kültür ve Turizm Bakanlığından FAALİYET İZİN BELGESİolmayanların  metre  başına sosyal ve teknik altyapı payı alınarak seyrine izin verilemeyeceği ve faaliyet izni alınmasının zorunlu olduğu,

d)Yakıt, kumanya, su ikmali ve personel değişimi için Kültür ve Turizm Bakanlığından faaliyet izni  almadan Türk limanlarına gelebileceği, bu durumda SİB düzenlenmeden önce ticari yatın acentesi yolcu almayacağını ve işlemi bittiği zaman doğrudan yurtdışı çıkışı yapacağını yazılı olarak Liman Başkanlığına taahhüt edeceği ve işlemi bittikten sonra beklemeksizin ticari yatın yurtdışı çıkışının yapılacağı,

2- Boyu 39 Metre ve Altındaki Yabancı Bayraklı Ticari Yatlarda;

a)Söz konusu yatların yolcusuz gelemeyeceği ve bu yatlara SİB düzenlenmeyeceği,

b)Yolcusu  ile gelen yabancı bayraklı ticari yatlardan, Deniz Turizm Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği metre başına altyapı payı alınarak yurda girişinin yapılacağı ve başka bir Türk limanına seyrine müsaade edileceği, istenilen limanda yolcu indirilebileceği ancak yolcu alamayacağı, seferini tamamladıktan sonra SİB de beyan ettiği limanlardan birinden çıkış yapılacağı,

c)Yakıt, kumanya, su ikmali ve personel değişimi için Kültür ve Turizm Bakanlığına Deniz Turizm Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği metre başına altyapı payı ödenmeden Türk limanlarına gelebileceği, bu durumda SİB düzenlenmeden önce ticari yatın acentesinin yolcu almayacağını ve işlemi bittiği zaman doğrudan yurtdışı çıkışı yapacağını yazılı olarak Liman Başkanlığına taahhüt edeceği ve işlemi bittikten sonra beklemeksizin ticari yatın yurtdışı çıkışının yapılacağı,

3- Bakım, Onarım ve Kışlama Amacıyla Gelen Yabancı Bayraklı Ticari Yatlarda;

a)Kışlama için gelen boyuna bakılmaksızın ticari yatların, aynı limanda kalmak ve herhangi bir ticari faaliyet yapmamak ve kışlama sözleşmesini sunmak şartıyla SİB düzenlenerek yurda giriş yapabileceği ve kışlayabileceği,

b) Bakım onarım için gelen boyuna bakılmaksızın ticari yatların marina, çekek yeri veya tersane ile yaptığı sözleşmeyi sunmak ve ticari faaliyette bulunmamak şartıyla SİB düzenlenerek tesisin bulunduğu liman başkanlığından yurda giriş yapabileceği,

c)Bakım-onarım veya kışlama sonrası 39 metrenin üzerindeki yatların faaliyet izni olmadan yolcu alamayacağı ve herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacağı, 39 metre ve altında olanların ise işlemin bitişini müteakiben yolcu almadan ve hiçbir ticari faaliyet yapmaksızın doğrudan yurtdışı çıkışı yapacağı,

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

780_2711_yabanc_bayrakl_ticari_yatlara_ili_kin_seyir_izin_belgesi_sib_uygulamas_hk.pdf