• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Gemiadamları E-İkamet Başvuruları Hk .

Yabancı Gemiadamları E-İkamet Başvuruları Hk .

Sayın Üyemiz,

 

 

İlgi : (a) T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2018 Tarih ve

               E.5679 Sayılı Yazısı.

         (b) 27.12.2017 Tarih ve 4849 Sayılı Odamız yazısı.

 

            İlgi (a) yazıda özetle, İlgi (b) Odamız dilekçesine atıf yapılarak, İstanbul İli'nde Yabancı Gemiadamlarının İkametgah Başvurularında  yaşanan sıkıntıyı çözümlemek amacıyla;

            Gemiadamı olduğunu belgeleyen yabancıların e-ikamet sisteminde başvurularının olması ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri halinde müracaat ve randevu tarihlerine bakılmaksızın başvurularının değerlendirileceği bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: Dağıtım Listesi

EK-2: İlgi (a) Yazı (2 Sayfa)

 

 

 

 

79_540_Yabanci_Gemiadamlari_Ikamet_Izinleri_Sirkuleri.pdf