• Anasayfa
  • |
  • Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Şubat 2023 tarih ve 32091 Sayılı Resmi Gazete’de “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup, baraj göllerinde minimum su kotundaki rezervuar alanının en fazla %3’üne kadar alanda Bakanlığın uygun görüşü ile balık yetiştiriciliği tesislerinin kurulmasına izin verileceği ve mevcut veya planlanan balık yetiştiriciliği tesisleri, faaliyetlerini, su sirkülasyonunun kolay sağlanabildiği gölet veya baraj göllerinde Bakanlıkça belirlenen trofik seviye, özümleme kapasitesi ve ekolojik duruma uygun şekilde yürütülüp, trofik seviye parametrelerinin analizi faaliyet sahiplerince yaptırılıp ve Bakanlığa gönderileceği bildirilmektedir.

 

Söz konusu Duyuru’ya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim

0_0_yer_st_su_kalitesi_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik_hk.pdf