YOLCU GEMILERI PLANLAMASI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, 29.03.2006 tarihinde İstanbul Liman Başkanlığında yapılan toplantıda Karaköy ve Salıpazarı rıhtımlarına yanaşacak kruvaziyer tipi yolcu gemilerinin programları dışında beklemelerinin önlenmesi ile olabilecek risklerin bertarafının sağlanması, gemi trafiğini yönetmek, yönlendirmek ve güçlü bir haberleşme sistemi ile sağlanacağına karar verildiğinden aşağıdaki kararların alındığı bildirilmekte olup, aşağıda yer alan kararlara uyulması istenmektedir: 1. Seferleri önceden belli olan bu gemilerin sefer çizelgeleri İstanbul Liman Başkanlığı tarafından İstanbul Liman Pilot ve İGTHM’ne bildirilecektir. 2. Hiçbir yolcu gemisine 48 saatten daha önce yanaşma ordinosu verilmeyecektir. 3. Yanaşma ordinosu alan acente bu ordinoyu İGTHM’ne fakslayacak. 4. İGTHM bu gemiler için trafik yönetimi yapacak olup gemi 20 mil veya 2 saat mesafedeyken Liman Pilot ve İGTHM ile VHF veya telefon ile görüşerek geminin yanaşmasını koordine edeceklerdir. 5.İGTHM tarafından yapılan trafik organizasyonu, konu yolcu gemilerinin Marmaray Projesi Deniz Çalışmaları Sahası geçişleri ile yanaşma ve kalkma manevraları sırasında diğer trafikten neta olacakları şeklinde yapılacaktır. 6. Kalkıştan en az 6 saat önce acente İGTHM’ne SP-1 raporu gönderecek. 7. Kalkıştan 1,5 saat ve 10 dakika (halatlar teklenirken) önce Liman Pilot İGTHM’nü bilgilendirip geminin kalkışını koordine edeceklerdir. 8. Geminin kalkışında olabilecek gecikmeler acentesi tarafından en az 1,5 saat öncesinden Liman Pilot ve İGTHM’ne bildirilecektir. Gecikmelerin bildirilmediği durumlarda Boğaz trafiğine bağlı olarak geminin kalkışında gecikme olabileceği gibi, ihmali görülenler ile ilgili cezai müeyyidelerde uygulanabilecektir. 9. Marmaray Projesi Deniz Çalışmaları süresince yolcu gemileri yanaşma ve kalkışlarında niteliklerine göre en az 1 adet römorkör alacaklar ve bu römorkörlerden en az birine halat verebilecek yada alabilecek durumda bulunacaklardır. 10.Seferi önceden planlanmayan gemiler en az 48 saat önceden Liman Başkanlığına yanaşma ordinosu için müracaat edecekler ve rıhtımın müsait olması durumunda alacakları yanaşma ordinolarını en az 24 saat önceden İGTHM’ne bildireceklerdir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - GİSBİR - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GESAD Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ZEYPORT - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komite Başkanları