• Anasayfa
  • |
  • Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı

Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı

Türk Eximbank tarafından "Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı" uygulamaya başlanmış olup, müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra yeni pazarlara açılmaları ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin önünün açılmasını teminen, söz konusu firmaların yurt dışı işlerinde ihtiyaç duydukları teminat mektupları düzenlenecektir.

Program kapsamında yurtdışı işveren ihale makamına/alıcı firmaya ya da işveren makamın/alıcı firmanın bankasına muhatap;

- Geçici teminat mektubu,

- Avans teminat mektubu,

- Kesin teminat mektubu, 

- Teminat akreditifi (Stand-by L/C) talepleri karşılanabilecektir.

Programdan, yurt dışında proje üstlenmiş müteahhitlik sektörü ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile ihracata yönelik sipariş esasına göre yatırım malı üretimi yapan ihracatçı firmalar yararlanabileceklerdir.

Düzenlenecek teminat mektubu tutar ve vadesi, proje ve sözleşmede öngörülen tutar ve vade ile uyumlu olacak şekilde belirlenecek; düzenlenecek teminat mektuplarına ilişkin olarak teminat mektubu komisyonu tahsil edilecektir. Teminat mektubu komisyon oranları, firma kredibilitesi ve proje, alıcı, ülke riski vb. faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde Türk Eximbank tarafından işlem bazında belirlenecek ve tutarları firmalardan peşin olarak veya 3'er aylık dönemlerde tahsil edilecektir.

Program kapsamında bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı, firmanın mali yapısının ve projenin değerlendirmesi neticesinde Türk Eximbank tarafından belirlenecek olup, proje bedelinin asgari %30'u oranında Türk mal ve/veya hizmet katkısı koşulu aranacaktır.

Konuya ilişkin bilgiler Türk Eximbank'ın internet portalında, https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/orta-uzun-vadeli-ihracat-kredileri/yurt-disi-teminat-mektubu-programi adresinde de yer almakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederim.

1022_2460_yurt_d_teminat_mektubu_program_.pdf